Kondolencje

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie Zmarłego
Marka Chlewickiego
długoletniego działacza sportowego

Składają

Prezes, Zarząd, Działacze i Pracownicy
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie
Pogrzeb ŚP Marka Chlewickiego odbędzie się w piątek o godzinie 12.30 na cmentarzu Rzeszów-Wilkowyja.